Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2014

domenasamotnosci
5842 2915 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasmutnazupa smutnazupa
domenasamotnosci
3586 9e28
Reposted frommariola mariola viateberlash teberlash
domenasamotnosci
9042 566c
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaxannabelle xannabelle
domenasamotnosci
domenasamotnosci
domenasamotnosci
Tak, jestem wredna. Ale skądś się ta wrednota we mnie wzięła i nie jestem pewna, czy to moja wina.
— a nawet jeśli to mnie to nie obchodzi, ot co.

November 02 2014

domenasamotnosci
2905 e207
Reposted fromruuude ruuude viaalliwantisyou alliwantisyou
domenasamotnosci
3556 d834
Reposted fromrisky risky viasmutnazupa smutnazupa
domenasamotnosci
Chcę zrozumienia. Nawet jeśli jestem do bólu inna, wyklęta, pogardzona, szokująca, perwersyjna i pierwsza w kolejce do spalenia na stosie.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viateberlash teberlash
domenasamotnosci
domenasamotnosci
Głównie jestem zmęczona tym, jacy są ludzie dla siebie. Zmęczona jestem tym cierpieniem, które czuję i słyszę codziennie. 
— Jak tu żyć ?
domenasamotnosci
Zanim osądzisz mnie i moje życie, włóż moje buty, przejdź ścieżki życia, które ja przeszedłem, przeżyj moje bóle, smutki i cierpienia. Wytrwaj tyle ile ja wytrwałem, upadnij tam gdzie ja upadłem i podnieś się tak samo jak ja się podniosłem. Kiedy już naprawdę poznasz moją historię, będziesz miał prawo, żeby oceniać mnie, moje życie...Tylko myślę, że Cię to przerośnie....
Reposted fromsuful suful viapinkdress pinkdress
5365 d4d2
Reposted fromanananana anananana viasmutnazupa smutnazupa

September 06 2014

domenasamotnosci
6776 a321
Reposted fromfatasfuck fatasfuck viaalliwantisyou alliwantisyou
domenasamotnosci
9938 19c3
domenasamotnosci
Głównie jestem zmęczona tym, jacy są ludzie dla siebie. Zmęczona jestem tym cierpieniem, które czuję i słyszę codziennie. 
— Jak tu żyć ?
domenasamotnosci
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
domenasamotnosci
2069 bb64
Reposted fromretaliate retaliate viaalliwantisyou alliwantisyou
9699 bf81 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viasmutnazupa smutnazupa
domenasamotnosci
7560 9b79
Reposted fromjustMeee justMeee viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl